ยานที่ขุดได้มีอยู่ไม่ถึงห้าลำ

ขุดเจอก็ฟินิกส์ ขุดเจอน้ำ(แข็ง)ที่ดาวอังคาร

Comment

Comment:

Tweet