หลุมดำที่ใกล้โลกที่สุดนี่ใกล้ขนาดไหนครับและดาวที่ที่สุดเท่าที่มนุษย์ค้น พบคือดาวอะไรครับ

Comment

Comment:

Tweet